Anahtar Proje

Kentsel Dönüşümde
A’dan Z’ye Çözüm Anahtarınız

Kentsel Dönüşüm

HAKKIMIZDA

 

 

Anahtar Proje Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Gayrimenkul Geliştirme firması 2014 yılının Şubat ayında ticari faaliyetlerine başlamıştır. Apartman kat malikleri ile yüklenici inşaat firmaları arasında sağlıklı bir köprü görevi kurup kentsel dönüşümdeki bütün sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Firma bünyesinde dönüşümün en önemli unsurları olan bütün birimleri barındırmaktadır. Bu birimler; Gayrimenkul hukuku, mimari çizimler ve analizler, değerleme, proje yönetimi, finansal krediler, proje satış ve gayrimenkul geliştirme olarak adlandırılabilir. Profesyonel kadrosu, vermiş olduğu servis ve hizmetler ile Anahtar Proje sektördeki tıkanan süreci hızla çözüme kavuşturmaktadır. 

Anahtar Proje şu an 50'ye yakın kentsel dönüşüm projesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

HİZMETLERİMİZ

Bünyesinde hem hukuk birimi,hem mimari çözümler,hem gayrimenkul değerleme,hem de proje yönetimi ile binaların yeniden yapılması durumun da ki detaylı denetimini bulunduran Anahtar Proje firması sektörde ki tıkanan süreci,deneyimli ve profesyonel kadrosuyla en optimum şekilde çözüme ulaştırmak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

 Taşınmaz ile ilgili imar durumunun sorgulanması


 İmar durumuna uygun taşınmaz ile ilgili tecrübeli mimarları tarafından avan proje/taslak proje hazırlanarak sunumlar yapılması

 
 Kat maliklerinin bu projeler üzerinden görüşlerinin alınması


 Genel kabul gören taslak/avan proje üzerinden hukuki şartnamenin ve teknik şartnamenin gayrimenkul avukatları desteği ile hazırlanması


 Taslak/avan proje ve hukuki/teknik şartnamenin hazırlanması sonrasında inşaat firmaları ile yapılacak olan ön şartnamenin hazırlanarak inşaat firmalarının tekliflerinin alınması


 İnşaat firmaları tarafından alınan tekliflerin mimari ve hukuki anlamda değerlendirilmesi ve analizlerin yapılması


 Yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilen teklif üzerinden ilgili inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması sürecine refakat edilmesi


 Tapu müdürlüğü nezdinde sürecin malikler veya maliklerce belirlenen teknik heyetle beraber yürütülmesi

 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında risk analizinin alınması (Müteahhit firma ile anlaşıldığı takdirde bu firma tarafından yapılacaktır.)


 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı tespitine itirazlar varsa sürecin takibi, itiraz sonrası muafiyet belgelerinin takibi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında yıkım tebligatı süreçlerinin takibi


 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı kuruluş değerleme raporu sürecinin yönetimi.


 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında resmi-gayriresmi toplantıların yapılması, riskli yapı toplantısının noter marifeti ile yapılması sürecinin organize edilmesi


 6306 sayılı yasa kapsamında karara katılmayan/katılamayan maliklere 15 günlük sürede karara katılması ihtarının yapılması


 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında karara katılmayan maliklerle ilgili açık arttırma sürecinin yönetimi


 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında tüm iş ve işlemlerin apartman adına yürütülmesi


 Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme kapsamında inşaat yapılıp teslim edilinceye kadar periyodik olarak binanın teknik olarak denetimi ve denetimin rapor olarak maliklere veya malik teknik heyetine yazılı bildirimi şeklinde olacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.

Kentsel Dönüşüm Uygulama Süreci

Ülkemizde, kentsel dönüşüm çalışmaları yerel yönetimlerin yer seçimi yaparak belediye meclis kararı alınması sonucu başlamaktadır.

Yerel yönetimler alınan meclis kararı ile birlikte Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı‟na müracaat etmesi sonucu önprotokol imzalanır.

İmzalanan önprotokol de yerel yönetimler 6 aylık süre zarfında harita işlemleri, hak sahipliği tespiti, zemin etüd çalışmaları, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Hazırlanan çalışmalar; Toplu Konut İdaresi tarafından incelenerek yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalar sürdürülmektedir.


Kentsel Dönüşüm Yer Seçimi

 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yer seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler aşağıda verilmiştir;

 

Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması,

Zemin durumu,

Mülkiyet sahiplerinin isteği,

Altyapı ve ulaşım eksikliği,

İmar ve mülkiyet problemleri,

Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,

Arsa bedelleri,

Nitelikli konut alanı ihtiyacı...

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Mevzuat Düzenlemeleri

 

Kentsel dönüşüm alanına ilişkin genel düzenleme Belediye Kanunu‟nun 73. maddesinde düzenlenmiştir.

644 Sayılı KHK‟de kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟na verilmiştir.

Bakanlık tarafından hazırlanan “ Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı ” nda ise afet riski altındaki alanlar ile sağlıklı ve güvenli yaşama imkanı sunmayan yapıların iyileştirmesi, tasfiyesi ve yenilemesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler

Kurumsal yapının oluşturulamamasından kaynaklanan sorunlar,

Yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar,

Konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip personelin

bulunmaması,

Mevzuat eksikliğinden kaynaklanan sorunlar,

Yer seçiminin sağlıklı bir şekilde seçilmemiş olması,

Projelerin bilgilendirme çalışmalarında karşılaşılan problemler,

Danışman firmaların uygulama yaklaşımlarındaki farklılıklar,

Finansman sorunu,

Diğer faktörler... 

REFERANSLARIMIZ

Feyzullah mahallesi Şehit Hikmet Alp caddesi Ada apartmanı

Mevcut 10 daireden oluşan 4 katlı Dairenin Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Kozyatağı Mevkii Beyaz Evler Sitesi

Mevcut 5 Bloktan oluşan Sitenin Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Merdivenköy mahallesi Dolma Bahçe Sokak Canan Apartmanı

Mevcut 19 daireden oluşan apartmanın Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Suadiye Mahallesi Gülay sokak Birlik apartmanı

Mevcut 8 Dükkan 47 daireden oluşan Zemin + 11 katlı apartmanın Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Kozyatağı Mevkii - Oda apartmanı

Mevcut 24 daire den oluşan Zemin + 11 katlı apartmanın Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Bağdat Caddesi Yeşil Bahar sokak Huzur Apartmanı

Mevcut 19 daireden oluşan Zemin +6 Katlı Apartmanın Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Bağdat caddesi -Tanzimat sokak Mevkii - Mumcuoğlu apartmanı

Mevcut 15 Daire 6 Dükkandan oluşan Zemin + 4 katlı apartman Kentsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI

Şaşkın Bakkal - Kaşaneler Sokak Mevkii - Sır Apartmanı

Mevcut 18 daire 4 Dükkandan oluşan Zemin + 9 Katlı apartmanın Ketsel dönüşüm kapsamında danışmanlığı... DEVAMI


ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Basında bİz

HABERLER & DUYURULAR

Modern Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Zirvesi Adana'da Yapıldı

Anahtar Proje olarak Adana'da düzenlenen Modern...DEVAMI

Çevre Ve Şehircilik Şurası

Anahtar Proje kentsel dönüşüm hizmetleri ...DEVAMI

İLETİŞİMİletİŞİme Geçİn

Anahtar Proje Kentsel Dönüşüm Hizmetlerİ ve Gayrimenkul Geliştirme Tic.Ltd.Şti

19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sokak Hamdiye Yazgan iş Merkezi K:2 Kozyatağı-İstanbul

Vergi Dairesi: ERENKÖY

Vergi Numarası: 0680854113

 

+90 216 302 45 92

+90 216 386 80 11

info@anahtarproje.com